Leveransvillkor - Pelletsmannen.se

LEVERANSVILLKOR

Information om vilket ansvar du har som köpare.

Pall-leveranser

Varorna levereras endast till angiven plats utomhus. Leverans sker med tung lastbil med bakgavellyft (alltså EJ med kranbil) varvid du som köpare måste se till att framkomligheten är god. Du som köpare ansvarar för att tillfarten är minst 3,6 m bred. Fram till leveransplatsen skall det vara fri höjd (dvs 4,5 m) utan nedhängande grenar och liknande. Vägen måste dessutom ha bärighet för tung lastbil. Under vintern skall tillfarten och leveransplatsen vara snöröjd och sandad. För att undvika onödiga risker för våra chaufförer skall även eventuella risker för snöras elimineras före leverans.


Leverans med inbärning

Vid leverans med inbärning skall leveransplatsen vara väl utmärkt och alla eventuella hinder skall tas bort i förväg för att säkerställa en smidig leverans. Kuriren tar inte av sig skorna vid inbärning, det är därför viktigt att du skyddar golv och tar bort eventuella mattor. Vi tar inget ansvar för eventuella skador om dessa förberedelser ej gjorts innan leveransen påbörjas.

Copyright @ 2019


www.pelletsmannen.se